Home » » Bảo dưỡng các thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh

Bảo dưỡng các thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh

1. Bình bay hơi và dàn lạnh nước muối
- Định kỳ tháo dầu ( cùng với máy nén trong hệ thống ammoniac)
- Thường xuyên điều chỉnh nồng độ nước muối
- Cọ rửa bề mặt truyền nhiệt ít nhất mỗi năm 1 lần
2. Bộ lạnh và dàn lạnh không khí
- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng quạt gió, hệ thống phá tuyết bằng điện
- Phá băng dàn lạnh
Hệ thống làm lạnh trực tiếp: thường sử dụng hệ thống làm tan giá bằng môi chất nóng. Với hệ thống lạnh Freon có thể dùng điện trở nung nóng, tạo “ chu trình ngược”. với hệ thống ammoniac: ngừng cấp lỏng, nối thông với các dàn lạnh với bình chứa thu hồi để lỏng được tích trong bình chứa. Mở van hơi phá băng từ máy nén và dàn để làm tan giá. Chú ý điều chỉnh giữ áp suất của hơi ngưng tụ trong giàn không nhỏ hơn 4bar để nhiệt độ ngưng tụ của hơi cao hơn 0oC. Sau khi phá băng xong thì thổi trực tiếp ammoniac để làm sạch dầu bám trong hệ thống, sau đó đóng van thông dàn với bình chứa thu hồi và mở van cao áp thông với bình chứa này, đưa lỏng về ống góp lỏng

Hệ thống làm lạnh gián tiếp: Sử dụng hệ thống làm tan giá bằng dung dịch nước muối nóng 40 – 50 oC

Đăng bởi: sua chua kho lanh
Item Reviewed: Bảo dưỡng các thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh Description: Rating: 5 Reviewed By: Unknown
Share this article :

0 comments :

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !